Kortspel

Genom den cirka 1000 år långa historien som kortspel har, har en mängd olika kortspel kommit och gått och blivit mer eller mindre populära. Några är mer klassiska än andra, och några har blivit mer uppskattade bara de senaste åren och i vissa kretsar eller områden. Med en typisk kortlek med 52 kort går det även att hitta på en rad egna kortspel och spelregler. Om du däremot vill slippa vara så innovativ och snarare sätta igång med spelandet direkt, så har du hittat rätt.

Vi vill nämligen i den här texten presentera ett exempel på ett kortspel som passar i många olika sammanhang och stunder när du vill ha det extra roligt. Vi kommer att behandla spelets huvudsakliga poäng, vilka spelare som kan delta, de typiska spelreglerna som gäller samt alternativa spelregler som du kan använda om du vill. Så om du vill få inspiration till er nästa spelkväll, läs då vidare här!

Kortspel Stress

Ett riktigt rolig och fartfyllt kortspel som passar när du än vill spela kortspel är Stress. Det är ett kortspel för barn såväl som vuxna och det lämpar sig utmärkt som kortspel för två spelare. Det går även att spela med flera spelare, men också på egen hand. Stress går nämligen ut på att göra stick av alla högar som spelaren blivit tilldelad på snabbast tid.

Spelregler

Innan spelet kan börja bör de två spelarna sitta mitt emot varandra vid en plan yta. En av spelarna delar sedan ut kortleken i 13 högar med fyra kort. Varje spelare får då sex högar framför sig och den överblivna högen blir utlagd som en gräns mellan spelarna. De fyra korten ska vara uppåtvända så att båda spelarna kan se dem. Sedan börjar spelet.

  1. Uppgiften är att plocka upp en av de sex egna, och hittills dolda, högarna och byta ut valfria kort ur den mot de som ligger uppåtvända i gränsen. Spelarna får endast byta ut ett kort i taget och det ska alltid ligga fyra kort i gränsen.
  2. Spelarna får sedan växla mellan sina högar när som helst, oavsett om de lyckats samla ihop ett stick eller inte. Dock får de bara ha fyra kort på handen åt gången. Om en spelare till exempel har en sjua i en hög och samlar på sjuor i en annan, måste spelaren först byta ut sjuan i den första högen mot ett kort i gränsen och sedan hinna ta upp nästa hög för att byta ut det udda kortet i den mot den önskade sjuan.
  3. Spelare som märker att motståndaren samlar på en viss valör kan också välja att sabotera. I exemplet ovan kan spelaren förslagsvis ta sjuan som ligger obevakad i gränsen. Det innebär dock att spelaren som saboterat inte kan fullända högen som består av den andra spelarens önskade kort.
  4. När någon av spelarna lyckats samla ihop ett stick i en hög, så att alla fyra kort är av samma valör, är högen fulländad. Då ska den också läggas uppåtvänd så att den andra spelaren blir mer stressad av framgången.
  5. När någon av spelarna klarat av att fullända samtliga sex högar ska spelaren ropa ”stress!” Då har spelaren vunnit.

Alternativa spelregler

Om flera spelare ska vara med i spelet gäller samma regler, men att varje spelare får färre högar. Det går dock inte att vara fler än sex, då varje spelare åtminstone bör ha två högar var. Vi måste även varna om följande: Ju fler spelare som deltar, desto mer väntetid kommer det att bli på att någon ska lägga ut det önskade kortet i gränsen.

Letar du efter ett kortspel för en är Stress också ett bra alternativ. Ska du spela ensam får du dock hantera alla tolv högar på egen hand, med tiden som motståndare. Vi rekommenderar då ett tidtagarur eller timer, så att du kan spela mot dig själv och din egna snabbhet.

Om Stress ska bli ännu svårare och stressigare kan spelarna även ha som regel att varje hög måste bli släppt efter en viss tid eller åtgärd. Kanske får varje hög bara behandlas i fem sekunder, eller också får spelaren bara byta ut ett kort åt gången.

En annan alternativ regel kan vara att varje spelare måste hantera sina högar i en viss ordning. Då kanske de blir utplacerade på en rad där spelaren måste börja från vänster och sluta i höger. Det gör spelet mer avancerat och gör att det kräver mycket mer planering och strategi. Men det är perfekt om spelarna redan är varma i kläderna och vill anta en utmaning.

Stress är alltså ett perfekt kortspel för dig som vill ha regler att förhålla dig till men som ändå bjuder in till kreativ frihet. Du och dina medspelare, om du nu har några, kan komma på många olika regler eller bestämmelser som gör spelet mer anpassat efter era preferenser och önskemål.